معرفی به تانک های ذخیره سازی

مخزن برای ذخیره سازی اسیدهای و بازها، الکل، گاز، مایعات و مواد شیمیایی. انواع بسیاری از وجود دارد به طور کلی: چرخشی قالب گیری مخزن و مخازن پلاستیکی تقویت شده فیبر شیشه ای و سرامیک، لاستیک، غذا مخزن ذخیره سازی جوشکاری مخازن تانک. قیمت مخزن حالا مخازن زمین برترین، آن مقاومت به خوردگی عالی، مقاومت بالا، عمر طولانی و غيره است, ظاهر محیط، افقی می توانید حمل، مخلوط کردن و انواع دیگر.