صفحه اصلی > اخبار > محتوای

2017 نمایشگاه DrinkTec مونیخ

  از سپتامبر 11 تا 15 سپتامبر کارخانه O ur در مونیخ آلمان برگزار شد.

مردم در جریان بی پایان مردم از غرفه ما بازدید کردند، ما بسیاری از مشتریان و دوستان جدید را شناخته ایم.

مشتری بسیار مانند تجهیزات ما نشان می دهد، و ما نظرات خوب از آنها دریافت کردیم.

ما با مشتریان خوب صحبت کردیم، در مورد کیفیت و تکنولوژی. قیمت، خدمات و غیره..


زمان خوبی داشتم، غذای خوب، مردم خوب، نمایش خوب.


پس از بازگشت به کار، کارخانه ما تولید بیشتر و بیشتر مشغول است.

اگر شما هر طرح خرید، لطفا با ما تماس بگیرید.


در زیر عکس هایی برای نشان دادن چگونگی زمان ما در مونیخ، آلمان است.