صفحه اصلی > اخبار > محتوای

2017 شانگهای نمایشگاه CBBE

ما تا به حال با موفقیت نشان از 26 تا 29 سپتامبر از 2017 CBBE نمایشگاه.

بسیاری از مشتریان داخلی غرفه ما بازدید.

همچنین مشتریان خارج از کشور چند غرفه ما بازدید.


امید به شما inquire. ممنون.