صفحه اصلی > اخبار > محتوای

اطلاعیه حسابداری بانک

همانطور که گفتیم، ما از Fuyang به Tonglu City نقل مکان کردیم

ما باید چیز مالیاتی را در شهر فوینانگ متوقف کنیم، بنابراین ما باید حساب خود را در فوینگ متوقف کنیم.

و ما باید ثبت نام کرده و یک حساب جدید USD در شهر Tonglu اعمال کنیم. (در پایان ماه مه، حساب Zhengjiu را بازیابی خواهیم کرد)

در طول این مدت، ما از طریق یک شرکت تجاری جدید برای صادرات از حساب موقت استفاده می کنیم.

در زیر حساب جدید موقت ما است. و مجوز شرکت جدید، حساب و حساب قدیمی Zhengjiu را ضمیمه کردم.


متاسفم برای ناراحتی و تشکر از درک شما.

blob.png

یک جفت: کارت دعوت CBC 2018

بعدی: نه