صفحه اصلی > اخبار > محتوای

علاوه بر تولید کنندگان منتخب مرجع فیلتر

فیلتر انتخاب شده است مهم ترین چیز این است که انتخاب کنید تا تولید کنندگان منظم، هر دو محصول با کیفیت و خدمات پس از فروش خدمات بسیار امن است، سپس باید وجود داشته باشد یک نقطه مرجع است?

فیلتر باید مبتنی بر تعلیق اجباری و ذرات جامد و مایع ویسکوزیته انتخاب. آزمون اول انتخاب تعدادی از رسانه های فیلتر و فیلتر قیف رسانه های فیلتر های مختلف و میزان تصفیه تفاوت فشار های مختلف، مواد جامد محتوا از صافی گذشتن لایه ضخامت و رطوبت یافتن محتوا، نوع اولیه انتخاب شده فیلتر فیلتر مناسب ارائه دوباره بر اساس اختیار منطقه فیلتر انتخاب شده و با آزمایش های عملی فیلتر.