صفحه اصلی > اخبار > محتوای

هفته گذشته قیمت گندم روسیه برگزار ثابت اما متوسط

مسکو، 5 مارس تحلیلگران هفته گذشته قیمت دانه های روسیه ثابت به دلیل دخالت دولت در طول ماه مه برگزار شد گفت: دادن منجر به قزاقستان و روسیه دولتی دانه موجودی عرضه تقاضا متوسط.

موسسه کشاورزی بازاریابی (IKAR)، در بندر Novorossiysk پروتئين 12.5% روسيه کمی به ما تقویت 283 دلار در هر تن در قیمت گندم در $ 280 قبل از معیار FOB گفت.